Papers
Title Publication  Name First Author PubYear
CHEMICAL REVIEWS
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES Chen, BY (Chen Boyu) JAN 2012 
SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES Luan, XW (Luan XiWu) JAN 2012 
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Liu, HY (Liu, Hongyan) JAN 2012 
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES Wang, Q (Wang Qiang) JAN 2012 
Journal of Physical Oceanography Y-S, Xu (Yongsheng Xu) Dec. 2012
Climatic Change Y-S,Xu(Yongsheng Xu) Aug. 2012
MARINE BIOLOGY RESEARCH Gao, Dahai; Sun, Zhongmin; Huang, Chaohua; Yao, Jianting; Wang, Yongqiang; Tan, Wei; Chen, Fuxiao 2020
SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS Ge, Chengyue; Zhao, Xia; Guo, Yudi; Duan, Jizhou; Hou, Baorong 2019
GLYCANS AND GLYCOSAMINOGLYCANS AS CLINICAL BIOMARKERS AND THERAPEUTICS, PT B Wang, Jing; Geng, Lihua; Yue, Yang; Zhang, Quanbin 2019
CARBOHYDRATE POLYMERS Liu, Yongliang; Xing, Ronge; Liu, Song; Qin, Yukun; Li, Kecheng; Yu, Huahua; Li, Pengcheng 2019
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA Chen, Shuo; Niu, Yaoling; Guo, Pengyuan; Gong, Hongmei; Sun, Pu; Xue, Qiqi; Duan, Meng; Wang, Xiaohong 2019
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY Li, Kang; Wei, Xiumei; Zhang, Libin; Chi, Heng; Yang, Jialong 2019
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS Ouyang, Yibo; Zhao, Jin; Qiu, Ri; Hu, Shugang; Niu, Haili; Chen, Ming; Wang, Peng 2019
FRONTIERS IN PHYSIOLOGY Guo, Qing; Li, Shihao; Lv, Xinjia; Xiang, Jianhai; Manor, Rivka; Sagi, Amir; Li, Fuhua 2019
SCIENTIFIC REPORTS Xu, Shaochun; Zhou, Yi; Xu, Shuai; Gu, Ruiting; Yue, Shidong; Zhang, Yu; Zhang, Xiaomei 2019
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS Song, Lina; Li, Yuanlong; Liu, Chuanyu; Wang, Fan; Wang, Jianing 2019
SCIENTIFIC REPORTS Gao, Jing; Wang, Jianing; Wang, Fan 2019
INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION Guan, Fang; Yuan, Xuechan; Duan, Jizhou; Zhai, Xiaofan; Hou, Baorong 2019
GEO-MARINE LETTERS Zhang, Hongyun; Ma, Xiaochuan; Zhuang, Lihua; Yan, Jun 2019
50  pages  12345NextEnd