Papers
Title Publication  Name First Author PubYear
Fish Shellfish Immunol. Wang Ting,Zhang Jian 2016
Dev Comp Immunol. Wang Ting, Sun Li 2016
Int J Syst Evol Microbiol. Wang Mingqing, Sun Li 2016
Int J Syst Evol Microbiol. Wang Mingqing, Sun Li 2016
Fish & Shellfish Immunology Wang Mengqiang, Wang Lingling, Huang Mengmeng, Yi Qilin, Guo Ying, Gai Yunchao, Wang Hao, Zhang Huan, Song Linsheng 2016
Dev Comp Immunol. Sun Yuanyuan,Liu Li,Li Jun,Sun Li 2016
PloS ONE. Sun Yuanyuan, Sun Li 2016
Front Microbiol. Sun Yuanyuan, Chi Heng, Sun Li 2016
PloS ONE. Sun Qinglei, Zeng Zhigang, Chen Shuai, Sun Li 2016
Springerplus. Sun Boguang, Zhang Min 2016
Cell Stress Chaperon. Sun Boguang, Hu Yonghua 2016
Int J Biol Macromol. Sun Boguang, Chi Heng 2016
Fish Shellfish Immunol. Sui Zhihai, Li Mofei, Sun Li 2016
Fish & Shellfish Immunology. Nie Qing, Yue Xin, Liu Baozhong 2016
Fish Shellfish Immunol. Long Hao, Sun Li 2016
Fish & Shellfish Immunology Liu Pengfei, Du Yishuai ,Meng Lingjie, Li Xian, Liu Ying 2016
J Appl Phycol Liu Feng, Pang Shaojun, Gao Suqin 2016
Mitochondrial DNAPart A Liu Feng, Pang Shaojun 2016
J Appl Phycol Liu Feng, Pang Shaojun 2016
Chinese Journal of Oceanology and Limnology Wang Y Y, Li X Z. 2016
50  pages  FirstPrev12345NextEnd